more recent
Above Reality
Garage Rotterdam
28 feb untill 3 May 2015

Een groepstentoonstelling in Garage Rotterdam met werk van Robbie Cornelissen, Anton Cotteleer, Hans de Wit, Peter Feiler, Nadia Naveau, Lenneke van der Goot, Aji VN en Bas Zoontjens

Curator: Hans van der Ham
Tekst: Hans van der Ham en Yasmijn Jarram

Above Reality is een tentoonstelling waarbij het metafysische in de kunst centraal staat. Acht beeldend kunstenaars roepen met hun werk filosofische vragen op over het menselijk bestaan.

Metafysica (‘na’ of ‘boven’ de natuur) is een filosofische leer die niet uitgaat van de werkelijkheid zoals we die met onze zintuigen waarnemen, maar in plaats daarvan zoekt naar het wezen van de werkelijkheid. Wat is bestaan, of ‘er zijn’? De metafysica behelst datgene wat boven de materie uitgaat: de totaliteit van alles. Hiernaar kan worden gezocht in een buiten onze wereld liggende 'transcendentale' realiteit, zoals Plato het noemde - of volgens de visie van Aristoteles juist bínnen de waarneembare werkelijkheid, door te kijken naar het alledaagse doen en laten van de mens. Dit gedachtengoed speelde een belangrijke rol in de moderne Italiaanse kunststroming Pittura Metafisica, waarin met name de kunstenaars Giorgio De Chirico en Carlo Carra actief waren vanaf 1917. In deze metafysische stijlbeweging wordt de realistische afbeelding verdrongen door een poëtische droomwereld van leegte en stilte. In een schijnbaar tijd- en bewegingsloos universum blijkt het doodgewone verrassend eigenaardig te zijn, vol benauwende schaduwen en opmerkelijke instrumenten, buiten proportie en in scherpe kleuren weergegeven.

De kunstwerken in Above Reality getuigen van dezelfde sfeer. Het is gemakkelijk verdwalen in de duizelingwekkende vergezichten van Robbie Cornelissen, de organische pastels van Hans de Wit en de poëtische landschappen van Aji VN. Lenneke van der Goot snijdt, plakt, gumt en tekent papieren werelden in elkaar. Waar de kleurrijke, drukbevolkte tekeningen van Peter Feiler en de vervreemdende sculpturen van Anton Cotteleer en Nadia Naveau nog verwijzen naar de mens, richt Bas Zoontjens zich op desolate architectonische constructies.

De vragen en associaties die de werken in Above Reality oproepen, worden niet gevolgd door antwoorden of definities. Het zijn symbolische uitdrukkingen van een nieuwe, mysterieuze binding met de wereld van alledag.


Overview

Overview