meer recent eerdere
Grafiekprijs Pim Olivier
Grafisch Atelier Hilversum
2022

Grafiekprijs Pim Olivier 2022 gewonnen door Lenneke van der Goot

Dit jaar organiseert het Grafisch Atelier Hilversum voor de tweede keer de jaarlijkse, nationale Grafiekprijs Pim Olivier: een werkbeurs ter waarde van 10.000 euro. Gedurende zes weken mag de winnaar een uniek grafisch kunstproject realiseren bij het Grafisch Atelier Hilversum.

Wij zijn verheugd over het aantal mooie plannen die werden ingediend. De adviescommissie bestaande uit Imke Ruigrok, Tamar Frank, Dieuwke Spaans, Erik Fliek en als voorzitter Niek Hendrix had de zware taak uit de aanmeldingen de winnaar 2022 te kiezen. Het projectplan van Lenneke van der Goot vonden zij inspirerend, experimenteel en het zoekt de grenzen op van wat grafiek kan zijn. Tijdens haar project ‘Time Laps’ zal een onderzoekende houding centraal staan, waarin ruimte is voor ontdekkingen. Lenneke van der Goot zal verschillende grafische werkvormen combineren in tekeningen en zo werken aan unica’s. In haar werk probeert Lenneke
een wereld te scheppen die weliswaar gevoed wordt door wat zij om haar heen waarneemt, maar die losgezongen is van de werkelijkheid en een eigen metaforisch universum vormt. De commissie verwacht dat deze toekenning een duurzame ontwikkeling in haar praktijk mogelijk maakt.

De leden van de adviescommissie hebben dan ook besloten de prijs aan haar toe te kennen. We zijn erg benieuwd naar haar werkproces, onderzoek en natuurlijk naar het resultaat dat te zien zal zijn in Grafisch Atelier in Hilversum. Met de Grafiekprijs wordt een werkbeurs mogelijk gemaakt, bedoeld om een uniek grafisch kunstproject te realiseren bij het Grafisch Atelier Hilversum, waarbij Lenneke van der Goot gebruik maken van alle faciliteiten en technische kennis van het GAH. Het grafisch kunstproject wordt afgerond met een presentatie.

Pim Olivier (1938), nu gepensioneerd, was als stadsgraficus in de jaren ’60, ’70 en ’80 een groot charismatisch inspirator voor het Grafisch Atelier Hilversum en voor kunstenaars in de regio. Om die reden stelt de Stichting Pim Olivier deze prijs beschikbaar, in nauw overleg met de naamgever zelf. Met de prijs in Pims naam willen we de grafische kunst stimuleren en een breed scala aan klassieke en vernieuwende grafische technieken bevorderen. Als blijk van waardering krijgt de winnaar naast de werkbeurs een ets (herdruk), gemaakt door Pim Olivier, aangeboden.