meer recent eerdere
Tekeningenfestival #2
Witteveen Visual Art Centre
opening zaterdag 12 september

Kunstenaars: Ron Amir, Karin Arink, Irina Birger, Robbie Cornelissen, Frans Franciscus, Inge Kolff, Anita Groener, Lenneke van der Goot, Rosemin Hendiks, Caren Herwaarden, Tjibbe Hooghiemstra, Arno Kramer, Paul Klemann, Jelle Kampen, Kars Persoon, Gebroeders Miedema, Romy Muijrers, Paul Nassenstein, Stijn Peeters, Roland Sohier, Nicole Schulze, Monique Temmen, Terry Thompson, Hans de Wit.

Tweede Tekeningenfestival
tekst Arno Kramer, augustus 2015

Hedendaagse tekenkunst staat al enkele decennia in de belangstelling als autonome kunstdiscipline, al krijgt ze nog lang niet e aandacht die, gezien de hedendaagse ontwikkelingen, in feite gewenst is. Er zijn sporadisch museale tentoonstellingen, er is een enkele specialistische beurs, zoals Drawing Now in Parijs en Amsterdam Drawing in Amsterdam.

Misschien wordt de meeste aandacht aan tekenen wel gegeven door zogenaamde kunstenaarsinitiatieven en commerciële galeries. In het buitenland lijkt de aandacht gericht op hedendaagse autonome tekenkunst eveneens te groeien. Met recente monumentale publicaties zoals Vitamin D 2 en Drawing People werden overzichten van de ontwikkelingen van over de hele wereld gegeven. Spijtig genoeg kwamen in deze boeken maar heel sporadisch Nederlandse kunstenaars aan bod. De oorzaak hiervan moet toch gezocht worden in de weinige contacten die er op het gebied van het tekenen blijkbaar internationaal bestaan.

Op Drawing Now in Parijs stond in het voorjaar van 2015 zelfs niet een Nederlandse galerie en dat is tekenend. In Wenen Oostenrijk is een stand van zaken rond het hedendaagse tekenen in het Albertina Museum te zien geweest, merkwaardig genoeg ook met die titel Drawing Now , en ook daar zijn in een groep van 35 exposerende kunstenaars alleen Marcel van Eeden en Erik van Lieshout vertegenwoordigd.

Hoewel het Drawing Centre Diepenheim in Nederland steeds meer bekendheid geniet, als specialistische plek voor tekenkunst, blijft het wenselijk Drawing Centre Diepenheim toch ook internationaler onder de aandacht te brengen. De ontwikkelingen in die Nederlandse tekenkunst zijn in vergelijking met het buitenland groot, boeiend en actueel. Dit lijkt overigens in tegenspraak met de positie van het tekenen in het algemeen op veel Nederlandse kunstacademies, want daar is het tekenen steeds meer tot een keuzevak te verworden en maakt het vaak geen deel meer uit van het elementaire curriculum.

Binnen de tekenkunst zijn er diverse invalshoeken en perspectieven van waaruit het medium beleefd en onderzocht kan worden. Tekenen is een medium dat vele gezichten kent, van intiem en direct, tot haast wetenschappelijk objectief, van beweeglijk,
spontaan en vluchtig tot schilderachtig gelaagd. Tekenen kent, zoals toch algemeen bekend een lange traditie: van oudsher een communicatiemiddel, een vorm van taal, geschikt voor het visualiseren en communiceren van ideeën en gedachtes.
Binnen de kunsten is tekenen uiteindelijk uitgegroeid van voorbereidende schets tot autonome kunstvorm. De laatste jaren worden bovendien de grenzen van het tekenen steeds meer opgezocht. Retort Art Space, het inmiddels ter ziele gegane kunstenaarsinitiatief, daagde kunstenaars uit om vanuit het tekenen op de wand de letterlijke ruimte te verkennen. In de tentoonstelling Space Drawings in KadE in Amersfoort, stond tekenen als sculptuur centraal. En recenter was er meer aandacht voor tekenaars die werkten met bewegende beelden in getekende films.

Tekenkunst schuurt dikwijls aan tegen andere media zoals o.a. beeldhouwkunst, schilderkunst collage, fotografie en performance. Ook qua thematiek is er een enorme diversiteit, van surrealistische gefantaseerde sprookjesachtige werelden, waarin mens en dier centraal staan, exploraties van landschap- en architectuurvormen, tot pure abstracties.

Met het Tweede Tekeningenfestival laat Witteveen visual art centre in de enorme galerieruimten een grote variatie aan hedendaagse ontwikkelingen zien van wat kunstenaars op dit moment maken. Naast vaste kunstenaars van de galerie zijn er veel gastkunstenaars uitgenodigd om mee te doen. De galerie toont ook van een selectie groep kunstenaars werk op Amsterdam Drawing. Op deze manier wordt nog eens extra onderstreept dat Oeke een goed oog heeft voor de ontwikkelingen in het hedendaagse tekenen.


Pattern Sculpture, 265 x 195 cm, gemengde techniek op papier

Five corners, 30 x 25 cm, gemengde techniek op papier, 2015