meer recent eerdere
on the move, 2011

Kunstvaarroute Amersfoort

400 x 150 cm, staal